Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.ndstotaal.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door NDS totaal. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NDS totaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NDS totaal.

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met NDS totaal te mogen claimen of te veronderstellen.

NDS totaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NDS totaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ndstotaal.nl op deze pagina.

  • Vorige week zijn bij ons drie airco’s met drie buitenunits geïnstalleerd door Niek en “zijn mannen”. Niek kwam vooraf met een heel duidelijke uitleg en een goed onderbouwd deskundig advies over het soort airco en de benodigde capaciteit. Hierin werd ook de beste plaatsing voor de buitenunits meegenomen. Het team van NDS meet zorgvuldig na waar bestaande leidingen lopen. De leidingen en bedradingen worden ook heel mooi weggewerkt. Alle afspraken worden keurig nagekomen. Er wordt heel netjes gewerkt en opgeruimd. Kortom wij zijn zeer tevreden en bevelen NDS Totaal van harte aan.
  • Via een neef van ons die heel goede ervaring met NDS had nam ik contact op met Niek de eigenaar. Werd netjes later terug gebeld om een afspraak te maken voor een offerte te maken. Hij gaf ons heel goed uitleg over hoe we de 2 airco's ( woonkamer plus slaapkamer) en de buitenunit moesten plaatsen. Paar dagen later de offerte gekregen waar we mee akkoord gingen. Niek nam weer contact met ons op wanneer het plaatsen van de airco's zou plaats vinden. Zoals afgesproken was Niek en zijn collega op tijd, gingen meteen aan de slag. Airco op de slaapkamer plaatsen was zo gebeurd. In de woonkamer ging ook op begin alles naar wens, maar toen bleek toch bij het boren van een gat een latei te zitten. Dus het werd geen 15 minuten maar 2 uur voor ze het gat naar buiten hadden geboord. Daarna ging het gelukkig volgens plan. Toen ze klaar waren met het plaatsen van de airco's en de buitenunit kregen we goede uitleg over hoe het allemaal werkt. Dat wil zeggen over de afstandbediening en afstand via een app op de telefoon. Alles heel netjes opgeruimd. Afgelopen dagen al gebruikt gemaakt van de airco in de woonkamer i.v.m. het koude weer lekker warme lucht laten blazen. Gisteren de faktuur binnen gekregen en de prijs die we hadden afgesproken in de offerte klopte precies. De 2 uur die ze extra hadden moeten maken met het gat boren zijn niet berekend, zoals Niek zei de eene keer zit het mee en de andere keer zit het tegen..Dus met andere woorden zijn wij zeer tevreden over alles en wij zullen ze als ze het vragen aan ons NDS Totaal zeker bij iedereen aanbevelen. Kees en Mirjam Coomans
  • Eind maart 2024 een airco laten installeren op zolder door NDS Totaal. Eigenaar Niek komt persoonlijk langs en denkt goed mee voor de beste en mooiste oplossing. Heldere offerte zonder verrassingen. En de uitvoering was heel goed en netjes. In het werk nog een wijziging toegepast zonder meerkosten die het resultaat nog fraaier maakte, ondanks dat het meer werk voor NDS was. Van harte aanbevolen!